Μαθηματική απόδειξη του αξιώματος ότι ο κόσμος μας αλλάζει | Νικόλας Σμυρνάκης

tumblr_lyrfiqGtg81r1cwub

Είναι τραγικό που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Το ακούω συχνά, ειδικά από νέους 18-30 ετών. Η λογική τους συνήθως συνοψίζεται στο εξής: “Αφού δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί να προσπαθήσω καν;”.

Μα έστω και ένας να αλλάξει, αλλάζει ο κόσμος όλος, αφού ο ένας είναι μέρος του κόσμου, οπότε ο κόσμος αλλάζει κατά το 1/7 δις. Τουλάχιστον.

Λέω τουλάχιστον, γιατί οι πράξεις του ενός επηρεάζουν τις ζωές πολλών περισσότερων. Οι πολλοί περισσότεροι επηρεάζουν τις ζωές πολλών άλλων περισσότερων και η ιστορία συνεχίζεται μέχρι η πιο πάνω αναλογία να φτάσει να γίνει ένα.

Τελικά αν αλλάξει ένας, αλλάζουν 7 δις, αλλάζουν όλοι, αλλάζει ο κόσμος. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν αλλάζει ο κόσμος, αλλά προς ποια κατεύθυνση αλλάζει.