Η μοιραία σκέψη του πρωταγωνιστή χωρίς όνομα

– Η λύση στη δεύτερη Λεξήμα – 

Για άλλη μια φορά η τελευταία πρόταση (“Η τελευταία μου σκέψη μου ένα τσούρμο αριθμημένες λέξεις”) παροτρύνει τον αναγνώστη να αναζητήσει τη λύση στη Λεξήμα:

Οι λέξεις (6)ζωή, (3)την, (2)να, (1)τι, (4)κάνω, (5)τέτοια, στη σειρά σχηματίζουν φυσικά τη φράση: – Τι να την κάνω τέτοια ζωή –