“Χωρίς δίκιο;”

Τι να το κάνω το δίκιο;

——————

Να χαϊδέψω τα μαλλιά του,
να μυρίσω το δέρμα του
ή να φιλήσω τα χείλη του.
——————

Τι να το κάνω το δίκιο;

——————

Τι;