2ο festival Chimeres: Η ποίηση στον χώρο

2ο festival Chimeres: Η ποίηση στον χώρο.
Συμμετοχή με το ποίημα:
“Το μόνο που φοβάμαι”, μέρος της συλλογής “Συλλογή-ζομαι”, από το ποιητικό βιβλίο “Μουσικές Πατρίδες Παντού”

Σχετικότατα videos:

The origin of Tango (video)

Μουσικές Πατρίδες Παντού | Musical Homelands Everywhere (video)

Το μόνο που φοβάμαι (video)