Επιλέγουμε την τύχη μας | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

ργρβρβ ρτγρτγ τργητρητ