Πολλές και γρήγορες αποφάσεις | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

φδωφδγβ φφωδφω ψσδψσδ