Η ζωή είναι ένα παιχνίδι | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

γργργδε γτργργ γτφητδηγερ