Θρίαμβος είναι η ακατάπαυστη επανάληψη | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

φγτβηφδγδρ φδγρφγηργβηεδ φδγρφγηργβηεδγγργφ