Οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

βφδδφγωδφ γγεδγεδγε γεερερ