Αντικατέστησε το “μπορεί να τα καταφέρω” | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

775757 1326584 4698796