Ο γενναίος φοβάται | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

φωγυξηθκ ωβηξμ ωβνδξκωνδλκ