Οι σκέψεις γίνονται πράξεις | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

cdxsfsw gbhgtfhftgfgn bfgnbsd