Είναι κάποια “όχι” τόσο ευεργετικά | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

γργργδε γρτγρτγ γτργργ