Κάποιος που αυτή τη στιγμή πιστεύει λιγότερο από σένα | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

φξηβη φφδγεδγδε ωφδφδφωδ