Ο χρόνος είναι το σημαντικότερο «περιουσιακό στοιχείο» ενός ανθρώπου | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

3 (2) 6 7