Η μεγαλύτερη ικανότητα δεν απαιτεί καμία ικανότητα | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα φωτογραφικά αποφθέγματα