Επιλέξτε ένα*:

  Συμπληρώστε το e-mail*:

  Συμπληρώστε το όνομα του σχολείου*:

  Πόλη:

  Τηλέφωνο*:

  Σε ποιες τάξεις ενδιαφέρεστε να γίνει η παρουσίαση*:

  Σημειώστε 3 ημερομηνίες και ώρες που θα θέλατε και οι οποίες θα είναι δεσμευτικές*:

  Αν ενδιαφέρεστε για διαδικτυακή παρουσίαση, σημειώστε την πλατφόρμα*:

  Αν ενδιαφέρεστε για δια ζώσης παρουσίαση, σημειώστε την διεύθυνση του σχολείου*:

  Συμπληρώστε το όνομα του/της διευθυντή/διευθύντριας ή δασκάλας/δασκάλου και τηλέφωνο επικοινωνίας*:

  Επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που το σχολείο βρίσκεται εκτός Κρήτης θα καλύψετε τα έξοδα μεταφοράς και διανυκτέρευσης*:

  Παρακαλώ πατήστε στο κουτάκι για να αποδεχτείτε τους όρους *