Σας προσκαλούμε σε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον Νικόλα Σμυρνάκη για να ανακαλύψουμε τις 8 Ανθρώπινες Ανάγκες.

Στις 08/02, στις 21:00 ο Νικόλας Σμυρνάκης θα παρουσιάσει την πρώτη ανάγκη: την επιβίωση.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *