Δούλος του χρήματος | Νικόλας Σμυρνάκης

2899343224_336197d9d9_z

Η φιλοχρηματία είναι μια έννοια σχετική και πρέπει πάντα να ορίζεται ως συνάρτηση της προσπάθειας.

Ποιος είναι τελικά ο δούλος του χρήματος; Αυτός που δουλεύει 10 ώρες τη μέρα για 600 ευρώ το μήνα ή αυτός που δουλεύει 5 ώρες και παίρνει 50.000;

Δεν είναι κακό να βγάλει κανείς χρήματα. Κακό είναι να μπορεί και να μη βγάζει.

Κακό είναι, επειδή δεν βγάζει, να θεωρεί το χρήμα κάτι κακό. Ένα μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει, μπορεί όμως και να ελευθερώσει γόρδια δεσμά.