Οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους | Νικόλας Σμυρνάκης

Περισσότερα αποφθέγματα:

33 54 (2) 66